Basında çıkan yazılardan bazıları;

"..Bir taraftan hızla gelişen tüketim ve üretimdeki sonsuz talepler, diğer taraftan aynı hızda yok olan sonlu enerji kaynakları, vizyoner siyasi ve bilim insanlarını alternatif enerji kaynakları yanı sıra, endüstride verimliliği arttıracak yeni yöntemler ve teknolojiler ile çözüm arayışlarına yöneltti.."., ST Endüstri

"..Genel olarak, endüstrideki temel gelişimlere bakıldığında, son 200 yıla damgasını vuran 2 temel
sanayi gelişiminden bahsedilebilir. Bunlardan ilki daha çok mekanik ağırlıklı olmak üzere buhar ve petrol sayesinde makinaların icadı,otomobil, fabrikalar ve otomasyon ve diğeri ise, yakın geçmişe damgasını vuran elektronik, bilgisayarlar ve internet olarak gruplanabilir...", CAD / CAM / CAE / PLM

"..Hemen, hemen her alanda, buna politik, sosyal ve ekonomik değerler de dahil, günümüzün en önemli akımı “değişim ve dönüşüm” olup, sanayi ve endüstride aynı akımdan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir..." Makina Ihtisas

"..başta Savunma, Uzay/Uçak, Otomotiv, Elektronik gibi sektörler olmak üzere, endüstrinin değişik alanlarınına yönelik geniş bir yelpazede iş süreçlerinde verimlilik ve optimizasyon odaklı katma değerli teknoloji çözümleri üretmenin yanı sıra, “inovasyon” içeren özgün ürün ve markaların üretilebilmesi için gerekli olan “Entegre Ürün Geliştirme Teknoloji Platformları”nın kurulmasına yönelik çözümler ve bunlara bağlı danışmanlık hizmetleri sunmaktadır...CAD / CAM / CAE / PLM

"..Endüstri 4.0 tüm yönleriyle masaya yatırıldı Maktek 2016'da; otomotiv, havacılık, savunma, beyaz eşya, gemi ve inşaat sektörleri başta olmak
üzere imalat alanında sanayinin geleceğini şekillendirecek Endüstri 4.0, tüm yönleriyle dört gün boyunca masaya yatırıldı...", Makina Metal

"..Endüstri 4.0 veya 4. Endüstri Devrimi olarak tanımlanan ve adındanda anlaşılacağı üzere devrim niteliğindeki konuya geldiğimizde bu endüstride tamamen yeni bir dönem ve yeni bir boyuttur..." , World Medya