Üretimde verimlilik ve inovasyonkabiliyetlerinin arttırılabilmesi için«Bütünleşik Ürün Geliştirme Teknoloji Platformu» konseptinin tasarlanması ve uygulanması.