Savunma sanayii; gelişen teknolojilere en süratli adapte olma ihtiyacının yüksek olduğu, aynı zamanda yeni teknolojilerin geliştirilmesine vesile olan bir sektördür. Bu sebepledir ki, savunma sanayii için geliştirilen ürünler, içerdikleri teknoloji kapsamları nedeniyle çok daha karmaşık sistemlere dönüşmüştür. Aynı zamanda, savunma sanayii için geliştirilen ürünler birçok ana veya yan sanayiinin birlikte çalışmasını zorunlu kılmakta ve bu sebeple de etkin bir koordinasyon gerektirmektedir. Diğer taraftan, ürün geliştirme süreçlerinin değişmez kriterleri olan; daha kaliteli/güvenli ürünlerin, daha kısa zamanda ve daha ekonomik bir şekilde geliştirilerek, rekabet gücünün de korunması söz konusudur. 
 
Ürün geliştirme süreçleri son derece karmaşık bir yapıya dönüşmüştür. Çünkü, bir taraftan üretici firma bünyesinde ürün geliştiren ARGE, ÜRGE birimleri ve bireyleri arasında etkin bir koordinasyon ihtiyacı yanı sıra, sürece dahil olan diğer satınalma, kalite kontrol, metod vb. birimlerle iletişim ve veri akışına ilave olarak, alt yükleniciler, tedarikçiler ve ilgili otoriteler ile de eşzamanlı koordinasyon, söz konusu ürünün zamanında, beklenen kalite ve maliyette ortaya çıkarılabilmesi açısından zorunluluk arzetmektedir. 
 
Bugün, NATO kapsamında ve gelişmiş ülkelerin savunma sanayilerinde daha etkin; proje, doküman, süreç yönetimleri yanı sıra, entegre lojistik ve satınalma “Smart Acquizition” konularına yönelik kavram ve teknolojiler geliştirilmektedir. Bu bildiride, konuya ilişkin uygulamalar ve sağladığı katkılar hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır

Daha Fazlası İçin Pdf Dosyasına Gözatınız