Hemen, hemen her alanda, buna politik, sosyal ve ekonomik değerler de dahil, günümüzün en önemli akımı “değişim ve dönüşüm” olup, sanayi ve endüstride aynı akımdan etkilenen sektörlerin başında gelmektedir. 
Bunun gereği olarak, yeni ürünlerin geliştirilmesinde inovativ ürünler, yani daha çevre dostu teknolojiler içeren, daha az enerji kulanan, aynı zamanda, farklı coğrafyalardaki insanların farklı beğenisine hitap edebilen, tasarım ve kullanım özellikleri yanı sıra, kalite standartlarına uygun, rekabet karşısında hem daha ekonomik ve hemde pazara daha erken ürün çıkartabilme yarışı, bu değişim ve dönüşüm ihtiyacının kütlesel ağırlığını ortaya koymaya yetecek hedef ve beklentilerdir. 
Bu nedenle artık, bilinen eski yöntemlerle ürün geliştirmek ve bunlara servis sağlamak, günümüz rekabetçi ortamında ayakta kalmak veya uzun vadede, varlığını korumak için artık yeterli olmamaktadır. 
Bu yarışa ayak uydurabilmek ve yukarıda özetlenen beklenti ve kriterleri sağlayacak şekilde ürünleri tasarlamak, üretmek ve satış sonrası servis hizmetlerini de kapsayacak tüm sürece hakim olabilmek için, yani ürünün doğumundan, piyasadan çekilmesine kadar olan tüm yaşam döngüsünde proseslerin en etkin bir şekilde yönetilip, denetlenmesini zorunlu kılmaktadır. Zaten kendi içerisinde son derece karmaşık olan, bu süreçlerin bir de global pazar gereksinimleriyle uyumlu bir şekilde yürütülebilmesi ise, içerisine ERP ve PLM gibi konseptlerin en iyi şekilde kullanıldığı “Ürün Geliştirme Teknoloji Platform”larının kurulmasını zorunlu kılmaktadır. 
Böyle bir teknoloji altyapısında kastedilen, biribirleriyle olabildiğince “homojen ve harmonik” aynı zamanda “integral” komponentlerden oluşan ve tüm süreci içine alan, konseptüel tasarım, mühendislik tasarımı, analiz, prototip, üretim, kalite, servis gibi fonksiyonlar yanı sıra, ürün geliştirme süreçlerinin yönetildiği ARGE, ÜRGE, Planlama, Satınalma ve Servis birimlerinin etkileşimli ve eşgüdümlü çalışabilmesi için vazgeçimez gereksinimleri olan Mühendislik Veri Paylaşımı, Versiyon, Revizyon, Varyant, Değişiklik, Süreç, Kalite, Doküman ve Proje Yönetimi gibi fonksiyonlar sayesinde süreçlerin ölçülebilir değerler ile optimum yönetiminin sağlandığı bir teknoloji platformu tanımlanmaktadır. 
Ileri teknolojilere dayalı “Bilimsel, Teknik ve Mühendislik” uygulamalar alanında 25 yılı aşan bir deneyim ve uzmanlığa sahip olan Informatik, bu tür teknoloji platformların oluşturulmasında, başta Savunma, Otomotiv ve Elektronik sanayilerinde yer alan kuruluşlar olmak üzere, birçok sanayi kuruluşuna çözümler üreterek, ülkemiz endüstrisine katkı sağlamaktadır.